کیش اینوکس

 

https://mimt.gov.ir/
http://imidro.gov.ir/index.php?newlang=far
https://www.mfa.gov.ir/
http://www.ndf.ir/default.aspx
https://www.centinsur.ir/
http://www.isti.ir/
http://iccima.ir/
http://www.ipo.ir/
http://www.tccim.ir/
https://www.investiniran.ir/
http://www.freezones.ir/
http://www.sidsco.ir/
http://seo.ir/
http://www.kish.ir/
http://idc.kish.ir

https://sarmadins.ir/
https://ir-iqcc.com/
http://www.anzinstitute.com/
https://ptnkish.com/fa/%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://www.karaj.ir/Portal/home/?287167/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AC
http://www.imidro.gov.ir/
http://www.ksc.ir/
http://daliranpars.com/
https://www.daliranbroker.com/
http://cci-irqa.com/
http://iccima.ir/common-chambers/iran-afghanistan/
http://www.seez.ir/
1
https://limitless.center/
http://www.iromcc.com/
http://iranimex.com/
http://www.geg.ir/
http://iramot.ir/homepage/
https://www.mihaninsurance.com/#section1
http://www.pgsez.ir/
https://psez.ir/
https://lamerdsez.ir/
https://www.ikac.ir/corporate/
http://aics.ir/
https://www.pgpic.ir/
http://shahr-bank.ir/#a
https://www.yektanet.com/
https://www.najva.com/
https://rboverseas.in/index.html
http://www.kowsarinsurance.ir/
http://www.dimotiss.com/
http://www.msc.ir/
http://www.kishinvex.ir/2019/06/09/%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%af-%da%a9%db%8c%d8%b4-%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%88%da%a9%d8%b3-2019-%d9%88/
http://mokrandevelopment.ir/
http://www.ciratings.com/
http://www.melat.ir/
https://www.bia.ge/EN
https://donya-e-eqtesad.com/
http://www.bimehasia.com/
.
http://www.tifco.co/
اخبار

۱۰ راهبرد اقتصادی کشور در کیش اینوکس بررسی می‌شود


بر اساس اهداف تعیین شده حداقل ۱۰ راهبرد کلان اقتصادی در ششمین نمایشگاه کیش اینوکس و فرصت‌های سرمایه‌گذاری با حضور مقامات داخلی و خارجی مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.



2019-11-11

دبیرخانه دائمی KishINVEX : شرکت بهاران تدبیر کیش
وبسایت: baharantadbir.com
ایمیل: info@kishinvex.com
نشانی: تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم شرقی، پلاک 17، طبقه دوم
تلفکس: 88179790
دفتر کیش: جزیره کیش، خیابان خیام، مجتمع سارینا 1، طبقه دوم، واحد 203