"> از احصاء فرصت تا تدوین و ارائه بسته سرمایه گذاری - کیش اینوکس

از احصاء فرصت تا تدوین و ارائه بسته سرمایه گذاری

در ابتدای این نشست به توصیف مبانی سرمایه گذاری پرداخته شد و فرصت های سرمایه گذاری و انتخاب از 4 منظر، مزیت های جغرافیایی منطقه،  آمار و اطلاعات گذشته واردات و صادرات، عرضه و تقاضا، بررسی صنایع و خوشه های صنعتی و بررسی مزیت ها، پتانسیل ها و معیارهای سرمایه گذاری (بالقوه)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

در بخش دوم این نشست به بحث الویت بندی فرصت های سرمایه گذاری، تهیه لیست کوتاه و انتخاب روش های علمی تصمیم گیری پرداخته شد و نکاتی مانند: روش های تصمیم گیری جبرانی و حذفی، اولویت بندی بر اساس مزیت ها، پتانسیل ها و معیارهای سرمایه گذاری مورد بحث قرار گرفت.

در بخش نهایی، امکان سنجی مقدماتی  و تهیه چهارچوب و مدل مشارکت و تسهیم دستاورد و همچنین ساختار حمایت ها و مشوق های بسته های سرمایه گذاری تشریح گردید.

 


دبیرخانه دائمی KishINVEX : شرکت بهاران تدبیر کیش
وبسایت: baharantadbir.com
ایمیل: info@kishinvex.com
نشانی: تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم شرقی، پلاک 17، طبقه دوم
تلفکس: 88179790
دفتر کیش: جزیره کیش، خیابان خیام، مجتمع سارینا 1، طبقه دوم، واحد 203