"> بررسی نقش بازار سرمایه در افزایش امنیت اقتصادی و اعتماد عمومی - کیش اینوکس

بررسی نقش بازار سرمایه در افزایش امنیت اقتصادی و اعتماد عمومی

در این نشست به ارائه مفاهیم امنیت شامل امنیت عمومی و امنیت اقتصادی و بررسی عوامل موثر بر آن، بررسی نقش بازار سرمایه در امنیت اقتصادی و معرفی تهدیدها وعوامل موثر در امنیت اقتصادی پرداخته شد.

تعریف و تشریح امنیت اقتصادی به عنوان یکی از مولفه های مهم توسعه اقتصادی، تاثیر گذاری آن بر متغیرهای اصلی اقتصاد، بررسی رفتارها و تصمیمات دولت به عنوان اصلی ترین عامل ایجاد امنیت عمومی و اجتماعی و در نتیجه امنیت اقتصادی و تاثیر قوانین و مقررات حاکمیتی در رشد و یا تنزل امنیت اقتصادی از جمله مواردی بود که در این نشست مورد بحث قرار گرفت.

تهدیدات ناشی از تضعیف امنیت اقتصادی در شرایط تحریم های مجدد که به عنوان یکی از عوامل اصلی سردرگمی فعالین اقتصادی و درنتیجه کاهش مشارکت در بازارهای سرمایه با اقداماتی نظیر خارج شدن سپرده های بانکی و تبدیل آنها به ارز، طلا و مسکن ، عدم مدیریت سرمایه های سرگردان، تغییر نرخ ارز و افزایش قیمتها و دور شدن از تولید مولد از دیگر موضوعات این نشست بود.

توجه کافی به بازار سرمایه از طریق نهادهای حاکمیتی خصوصاً دولت ، تمرکز و تجدید نظر بر نقش کارکردهای بازار سرمایه بر امنیت اقتصادی، اصلاح زیرساخت ها و تلاش برای تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی جهت انجام فعالیت های اقتصادی به عنوان لازمه و پیش نیاز رشد بازار سرمایه و افزایش امنیت اقتصادی از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.


دبیرخانه دائمی KishINVEX : شرکت بهاران تدبیر کیش
وبسایت: baharantadbir.com
ایمیل: info@kishinvex.com
نشانی: تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم شرقی، پلاک 17، طبقه دوم
تلفکس: 88179790
دفتر کیش: جزیره کیش، خیابان خیام، مجتمع سارینا 1، طبقه دوم، واحد 203