"> جذب سرمایه های ملی، بین المللی به طرح های کشور (و تمرکز بر شرکت های کوچک و متوسط) - کیش اینوکس

جذب سرمایه های ملی، بین المللی به طرح های کشور (و تمرکز بر شرکت های کوچک و متوسط)

در این نشست به ضرورت شناسایی شرکت های SME  داخلی و خارجی و فراهم آوردن مقدمات لازم جهت تعامل با این شرکت ها یه عنوان بخشی از اقدامات مقابله با سیاست های ایالات متحده و کاهش صدمات ناشی از تحریم ها اشاره شد . در ادامه این نشست نقشه راه مشارکت بین SME های ایرانی و خارجی در 6 گام تبیین گردید .

نیاز سنجی اولیه، حل مشکلات ساختاری درون کشور،  بررسی محدودیت های بین المللی در خصوص همکاری و سرمایه گذاری SME های خارجی با شرکت های داخلی، شناسایی و دسته بندی شرکت های خارجی براساس نیازهای بازار داخلی، انواع روش های مشارکت و در نهایت ساختار و روش های مورد استفاده درشرکت ها جهت پیاده سازی نقش آن ها در یکپارچه سازی خدمات .

در بخش پایانی این نشست نتایج حاصل از برنامه های فوق به عنوان راهکاری موثر جهت بهبود شرایط حاکم بر اقتصاد کشورمان به ویژه حوزه نفت و گاز کشور و دستاوردهای همکاری با شرکت های بین المللی جهت انتقال تکنولوزی های نوین و آموزش نیروهای بومی، شناسایی خدمات و رفع مشکلات شرکت های داخلی عنوان گردید .


دبیرخانه دائمی KishINVEX : شرکت بهاران تدبیر کیش
وبسایت: baharantadbir.com
ایمیل: info@kishinvex.com
نشانی: تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم شرقی، پلاک 17، طبقه دوم
تلفکس: 88179790
دفتر کیش: جزیره کیش، خیابان خیام، مجتمع سارینا 1، طبقه دوم، واحد 203