"> رونمایی از گزارش شرکت CI درباره شرکت های بیمه ای فعال در صنعت بیمه ایران - کیش اینوکس

رونمایی از گزارش شرکت CI درباره شرکت های بیمه ای فعال در صنعت بیمه ایران

در این نشست به چالش‌ها، نقاط ضعف و قوت، تهدیدها و فرصت‌ها در صنعت بیمه اشاره شد و چالش‌های صنعت بیمه نظیر:  تحریم‌های اعمال شده علیه صنعت بیمه، عدم کنترل صنعت بیمه بر قیمت گذاری و حق بیمه، عدم رعایت قاعده رقابت در صنعت بیمه،  عدم آمادگی برای اجرای استانداردهای گزارشگری مالی بر اساس ISRF  ، عدم ورود صنعت بیمه به بعضی از بازار های بالقوه،  پایین بودن سطح کفایت سرمایه شرکت‌های بیمه ای،  پرتفوی نامتوازن در صنعت بیمه، مدیریت غیر علمی ریسک و عدم دسترسی به تکنولوژی و روش‌های مدیریتی مدرن ، عدم وجود مقررات، ضمانت اجرایی و همچنین قوانین جدی برای نظارت بر تخلفات، فاصله از تحولات و پیشرفت‌های روز دنیا در حوزه بیمه، بازار نامنسجم از لحاظ سهم بازار شرکت های بیمه ای و مسائل جاری سیاسی و عدم گسترش بازار سرمایه به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست نماینده شرکت بین المللی رتبه بندی  کپیتال اینتلیجنس (CI) به فعالیت این شرکت در  زمینه ارزیابی درونی، گزاش و تحلیل های عمیق مالی،مدل کسب و کار، کمک به نهاد های ناظر در انضباط بازار، توسعه بازارهای مالی و ارائه راهنمایی به سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در پروژه های جدید  اشاره کرد

قسمت دوم


دبیرخانه دائمی KishINVEX : شرکت بهاران تدبیر کیش
وبسایت: baharantadbir.com
ایمیل: info@kishinvex.com
نشانی: تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم شرقی، پلاک 17، طبقه دوم
تلفکس: 88179790
دفتر کیش: جزیره کیش، خیابان خیام، مجتمع سارینا 1، طبقه دوم، واحد 203