"> فرصت ها و مزیت های سرمایه گذاری در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) - کیش اینوکس

فرصت ها و مزیت های سرمایه گذاری در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)

سرمایه گذاری در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) ومزایای سرمایه گذاری در آن، معرفی طرح های توسعه ای شهر فرودگاهی امام خمینی و مزایا و ویژگی های های سرمایه گذاری در شهرفرودگاهی امام خمینی (ره) مباحثی بود که در این نشست توسط مدیران و مسئولین شهر فرودگاهی امام خمینی به آن پرداخته شد.

معرفی شهر فرودگاه امام خمینی و طرح جامع آن با چشم انداز تبدیل به مرکز حمل و نقل هوایی و موتور اقتصادی تهران، کشور و منطقه از موضوعات مطرح شده در ابتدای این نشست بود.

معرفی کاربری های اقتصادی مختلف نظیر ارائه خدمات مالی و سرمایه گذاری، ارائه خدمات لجستیک و زنجیره تامین، مرکز تجاری و خدماتی، ایجاد زیر ساختهای شهر هوشمند و مزایا و ویژگی های شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) مانند برخورداری از زیرساختهای ترکیبی، برخورداری از تنها فرودگاه بین المللی با استانداردهای جهانی، برخورداری از مزایا و ویژگی های مناطق آزاد در خصوص معافیت های مالیاتی و گمرکی فراهم نمودن کلیه واحدها و خدمات لجستیک در حوزه تجارت از مباحثی بود که به منظور تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی به سرمایه گذاری در این شهر مطرح شد.

در بحث تشریح نحوه سرمایه گذاری و مدل های سرمایه گذاری در طرح های موجود به استفاده از روش های نوین تامین مالی در بازار سرمایه،  وجود 20 پروژه سرمایه گذاری در حال اجرا در سه حوزه پروژه های زیرساختی، پروژه های بخش هوانوردی و پروژه های پیشنهادی بر اساس ایده مطرح شده توسط سرمایه گذار و روش های سرمایه گذاری در این پروژه ها شامل EPCF، صندوق های پروژه، مشارکت بخش عمومی وخصوصی (PPP) و صندوق های سرمایه گذاری مورد بحث قرار گرفت.

به گفته مسئولین، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی( ره) با توجه به حضور تمامی دستگاهها و امکان ارائه مجوزهای لازم جهت سرمایه گذاری به عنوان نماینده دولت، تضمین سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم آورده است.

همچنین به رویکرد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در استفاده از درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری داخلی در بخش افزایش مهارتهای کسب و کار و نیز درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری خارجی به منظور توسعه اقتصادی و تولید چرخه پولی و کاری  پرداخته شد.


دبیرخانه دائمی KishINVEX : شرکت بهاران تدبیر کیش
وبسایت: baharantadbir.com
ایمیل: info@kishinvex.com
نشانی: تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم شرقی، پلاک 17، طبقه دوم
تلفکس: 88179790
دفتر کیش: جزیره کیش، خیابان خیام، مجتمع سارینا 1، طبقه دوم، واحد 203