"> نحوه بکارگیری دارایی های فرهنگی، باستانی و زیست محیطی برای خلق ارزش در صنایع نوین - کیش اینوکس

نحوه بکارگیری دارایی های فرهنگی، باستانی و زیست محیطی برای خلق ارزش در صنایع نوین

در مقوله‌ی جهانی شدن و درجریان گسترش تجارت و سرمایه گذاری فرا مرزی، جاذبه‌های محیطی تعیین کننده منابعی هستند که قابل دستیابی و یا جذب هستند. فرای ساختارهایی فیزیکی، منابع ناملموس مثل فرهنگ، میراث و محیط زیست محلی از اهم این منابع هستند. ولی برای قدردانی و حفظ این دارایی ها و یا حتی تبدیل کردن آن ها به منابع جدید توسعه صنعتی و ارزش سازی چه باید کرد؟

در این نشست نقش فرهنگ، میراث و دارایی های محیطی به عنوان نیاز اولیه صنایع جدید، ارزش گذاری و راه های عملیاتی استفاده از آن ها تشریح شد.


دبیرخانه دائمی KishINVEX : شرکت بهاران تدبیر کیش
وبسایت: baharantadbir.com
ایمیل: info@kishinvex.com
نشانی: تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم شرقی، پلاک 17، طبقه دوم
تلفکس: 88179790
دفتر کیش: جزیره کیش، خیابان خیام، مجتمع سارینا 1، طبقه دوم، واحد 203