"> نشست سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران - کیش اینوکس

نشست سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران

  • کارگاه نقشه راه تامين مالي بين المللي:

این کارگاه در برگیرنده مباحث مرتبط با تهیه نقشه راه سرمایه گذاری در سط کشور و ارائه تعاریف و مفهوم نقشه راه تامین مالی، نكات مهم در طراحي يك نقشه مفهومي و اقدامات سازمان سرمایه گذاری در فرایند تهیه نقشه راه سرمایه گذاری خارجی بود.

  • کارگاه مدل مطلوب آژانس هاي تشويق سرمايه گذاري خارجي براساس گزارش اسكاپ

شامل مباحثی از قبیل مباني نظري تأسيس IPAها، تبيين استراتژي هاي آزموده شده درخصوص وظايف، ساختار و مديريت آژانس هاي تشويق سرمايه گذاري خارجي (IPAها) در جهان و معرفي مدل هاي مطلوب و كارآم، عمده وظايف IPAها در دنيا،ويژگي هاي IPAهاي موفق بود.

 


دبیرخانه دائمی KishINVEX : شرکت بهاران تدبیر کیش
وبسایت: baharantadbir.com
ایمیل: info@kishinvex.com
نشانی: تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم شرقی، پلاک 17، طبقه دوم
تلفکس: 88179790
دفتر کیش: جزیره کیش، خیابان خیام، مجتمع سارینا 1، طبقه دوم، واحد 203