"> نقش مالی اسلامی در اقتصاد : قدمی به سوی ثبات - کیش اینوکس

نقش مالی اسلامی در اقتصاد : قدمی به سوی ثبات

در این نشست به بررسی سیستم بانکداری ایران و میزان تطابق آن با قوانین شریعت پرداخته شد و اقدامات در دست انجام جهت تطبیق کامل قوانین بانکداری با اصول شریعت مورد بررسی قرار گرفت.

نقش ابزارهای مالی اسلامی و رتبه سیستم پولی و مالی ایران در استفاده از این ابزارها در جهان از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.

در بخش دیگر این نشست آخرین ابزارهای سازمان بورس و اوراق بهادار و  شرکت فرابورس ایران در زمینه تامین مالی منطبق با قوانین بانکداری اسلامی معرفی گردیدند.

سخنرانان بین المللی این نشست به مسائل مختلف در زمینه بازارهای مالی اسلامی شامل مقایسه بازارهای ایران و مالزی با اقدامات کشور بحرین در زمینه ایجاد زیرساخت های داخلی امن در پرداخت های دیجیتال، مشکلات عدم تطبیق قوانین کشورها در ایجاد یکپارچگی بین بازارهای مالی اسلامی، نقش ابزارهای مالی اسلامی در پویایی اقتصاد و نیز نقش این ابزارها در جلوگیری از بروز بحران های اقتصادی اشاره شد.

در بخش پایانی این نشست فرصت ها و چالش های استفاده از ابزارهای مالی اسلامی در گسترش ارتباطات اقتصادی بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تنوع در ابزارهای مالی اسلامی

سیستم بازار دوگانه در بازارهای مالی اسلامی : فرصت ها در برابر چالش ها

مدیریت ریسک در بازار های مالی اسلامی

حمایت از سرمایه گذاران

مدیریت ریسک

صنعت فینتک

دارایی های رمزنگاری


دبیرخانه دائمی KishINVEX : شرکت بهاران تدبیر کیش
وبسایت: baharantadbir.com
ایمیل: info@kishinvex.com
نشانی: تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم شرقی، پلاک 17، طبقه دوم
تلفکس: 88179790
دفتر کیش: جزیره کیش، خیابان خیام، مجتمع سارینا 1، طبقه دوم، واحد 203