"> نشست گسترش روابط اقتصادی ایران و گرجستان - کیش اینوکس

نشست گسترش روابط اقتصادی ایران و گرجستان

در ابتدای این نشست سخنرانان به ارائه توضیحات اجمالی از وضعیت اقتصادی گرجستان و ظرفیت های بخش مختلف اقتصادی این کشور پرداختند .

درادامه به فرصت های متقابل همکاری های اقتصادی بین فعالین اقتصادی ایران و گرجستان پرداخته شد. معافیت کامل مالیاتی جهت صادرات به گرجستان و فرصت ایجاد شده جهت صادر کنندگان ایرانی ،امکان دسترسی تولیدکنندگان ایرانی به بازار های اروپا از طریق گرجستان، فرصت های سرمایه گذاری گرجستان جهت فعالین اقتصادی ایران و مزیت های این فرصت ها، تسهیلات دولت گرجستان در زمینه سرمایه گذاری در این کشور  از موارد مطرح شده در این نشست بود .

پیشینه تاریخی و سیاسی ایران و گرجستان و چگونگی شکل گیری این ارتباطات در سال های گذشته ، سطح همکاری های فعلی اقتصاد ایران و گرجستان موانع موجود در مسیر گسترش همکاریهای اقتصادی متقابل ،بررسی قوانین و مقررات و افق های آینده همکاری های اقتصادی بین ایران و گرجستان مورد بحث و بررسی مشارکت کنندگان در این نشست قرار گرفت .

در بخش پایانی این نشست وضعیت صنعت گردشگری گرجستان موردبررسی قرار گرفت و سخنرانان با بر شمردن ظرفیت های گردشگری گرجستان  و ایران به امکان گسترش همکاری متقابل در زمینه توسعه گردشگری در هر دو کشور پرداختند.


دبیرخانه دائمی KishINVEX : شرکت بهاران تدبیر کیش
وبسایت: baharantadbir.com
ایمیل: info@kishinvex.com
نشانی: تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم شرقی، پلاک 17، طبقه دوم
تلفکس: 88179790
دفتر کیش: جزیره کیش، خیابان خیام، مجتمع سارینا 1، طبقه دوم، واحد 203