"> کارگاه آموزشی: بورس و فرابورس بازوی تامین مالی بنگاه های اقتصادی - کیش اینوکس

کارگاه آموزشی: بورس و فرابورس بازوی تامین مالی بنگاه های اقتصادی

این کارگاه آموزشی با همکاری شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران برگزار شد در این کارگاه کلاس آشنایی با بازار سرمایه و ابزارهای قابل معامله شامل ساختار بازار، ابزارهای قابل معامله، دسترسی به بازار و فرآیند معامله معرفی گردید.

در ادامه این کارگاه، سازوکار تأمین مالی از طریق بورس و فربورس شامل روش های تامین مالی،تامین مالی از طریق بازار بدهی و آشنایی با اسناد خزانه، تشریح ویژگی ها و شرایط پذیرش در بورس تهران و فرابورس و نگاهی به بازار مشتقه ارائه گردید.

همچنین در این نشست موضوع حلقه های تامین مالی  نوآوری در بازار  سرمایه، آشنایی با دستورالعمل های تامین مالی،آشنایی با بازار دارایی فکری، آشنایی با تابلو دانش بنیان شرکت های کوچک و متوسط ، آشنایی با صندوق های سرمایه گذاری جسورانه؛ نگاهی به فین استارز و آینده استارت آپ ها در بازار سرمایه ایران تشریح گردید.


دبیرخانه دائمی KishINVEX : شرکت بهاران تدبیر کیش
وبسایت: baharantadbir.com
ایمیل: info@kishinvex.com
نشانی: تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم شرقی، پلاک 17، طبقه دوم
تلفکس: 88179790
دفتر کیش: جزیره کیش، خیابان خیام، مجتمع سارینا 1، طبقه دوم، واحد 203