"> گالری عکس نشست تخصصی سرمایه گذاری خارجی، مفاهیم، شیوه ها، قوانین و مقررات ، مشوق ها، تضامین و حمایت های قانونی - کیش اینوکس

گالری عکس نشست تخصصی سرمایه گذاری خارجی، مفاهیم، شیوه ها، قوانین و مقررات ، مشوق ها، تضامین و حمایت های قانونیدبیرخانه دائمی KishINVEX : شرکت بهاران تدبیر کیش
وبسایت: baharantadbir.com
ایمیل: info@kishinvex.com
نشانی: تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم شرقی، پلاک 17، طبقه دوم
تلفکس: 88179790
دفتر کیش: جزیره کیش، خیابان خیام، مجتمع سارینا 1، طبقه دوم، واحد 203