"> گالری عکس نشست تخصصی نقش گردشگری پایدار در توسعه – الگوی بین المللی توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی با تأکید بر ظرفیت های محلی - کیش اینوکس

گالری عکس نشست تخصصی نقش گردشگری پایدار در توسعه – الگوی بین المللی توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی با تأکید بر ظرفیت های محلیدبیرخانه دائمی KishINVEX : شرکت بهاران تدبیر کیش
وبسایت: baharantadbir.com
ایمیل: info@kishinvex.com
نشانی: تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم شرقی، پلاک 17، طبقه دوم
تلفکس: 88179790
دفتر کیش: جزیره کیش، خیابان خیام، مجتمع سارینا 1، طبقه دوم، واحد 203