"> http://www.kishinvex.ir/%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%ba%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/ - کیش اینوکس

دبیرخانه دائمی KishINVEX : شرکت بهاران تدبیر کیش
وبسایت: baharantadbir.com
ایمیل: info@kishinvex.com
نشانی: تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم شرقی، پلاک 17، طبقه دوم
تلفکس: 88179790
دفتر کیش: جزیره کیش، خیابان خیام، مجتمع سارینا 1، طبقه دوم، واحد 203