"> ضرورت هم افزایی بازارهای مالی - کیش اینوکس

ضرورت هم افزایی بازارهای مالی

داریوش عباسی، مدیرمسئول اقتصاد کارا

اقتصاد ایران در مواجهه با سخت ترین تحریم های اعمال شده در تاریخ در حال پوست اندازی است. واقعیت تحریم، پوشالی بودن بسیاری از تصورات مبنی بر توان حداکثری و کاهش وابستگی را بر همگان آشکار کرد.

در چنین شرایطی، راهی به جز پذیرش عریان واقعیت و بازنگری در مسیر طی شده برای زمامدارانی که برخورد عقلانی را بر مشی و رویکرد احساسی ترجیح می دهند، نمی ماند. این گونه است که در چهل سالگی انقلاب، بسیاری از قالب های پیشین چه به لحاظ ذهنی و چه به لحاظ ساختاری، نیازمند تجدید نظر شده اند.

سخت است که اقتصاد یک قرن با نفت و خام فروشی اداره شود و در برابر این تغییر پارادایم و ریل گذاری جدید مقاومت نکند. لایه هایی در این شرایط سعی می کنند شرایط را برنتابند و توصیه های عافیت طلبانه ای را تجویز نمایند. اما این بیمار که در اینجا باید بخوانید اقتصاد ایران، برای رهایی از اعتیاد طولانی مدت خود باید به مصرف داروهای تلخ و ناگوار تن دهد و برای علاج، حاضر به جراحی روی تخت اتاق عمل شود.

طبیبان اقتصاد معتقدند برای اداره کشور بدون اتکا به نفت، لازم است تا مسیر خصوصی سازی با تصحیح اشتباهات گذشته، با قدرت بیشتری ادامه یابد.  فرآیند کوچک شدن دولت و مشارکت مردم در اداره کشور تسریع و تسهیل گردد. تعامل نهادهای مالی برای حمایت از بخش خصوصی و توانمند کردن آن افزایش یابد. شفافیت در همه ارکان بیشتر شده و انحصارها از بین برود. بازار سرمایه برای هدایت نقدینگی های سرگردان در بازارهای موازی به فرهنگ سازی و سیاستگذاری های منطبق بر دانش اقتصاد و تجربیات مشابه در اقصا نقاط جهان بیش از همیشه توجه نماید. بجای راه اندازی کارخانه هایی که خط مصرف مواد اولیه غیر داخلی دارند، به ایجاد صنعت توجه کرد و مواردی از این دست. کارایی اقتصاد افزایش یابد و رقابت در اقتصاد بدون رانت تقویت شود.

رویدادهای مرتبط با بازارهای مالی بویژه کیش اینوکس در این فرآیند چه نقشی می توانند داشته باشد؟ واقعیت این است که بین بازار پول و سرمایه در کشور بعضا دچار تضادهایی هستیم که شامل تفاوت استانداردهای مالی، نحوه گزارشگری و مواردی از این دست هستند. رویدادهای محتوا محور حوزه بورس، بانک و بیمه می توانند برای حل مشکلات فیمابین از طریق نشست هایی حین برگزاری رویداد تلاش کند. نتیجه این تلاشها موجب جلوگیری از ایجاد رانت، عدم انحصارو کوتاه شدن زمان تامین مالی برای طرح ها گردد.

نهادهای مالی وابستگی ها و درهم تنیدگی های زیادی با هم دارند. به عنوان مثال وقتی در مورد یک بانک صحبت می کنیم که سهام آن در بازار سرمایه وجود دارد، در تصمیمات خود باید هر دو طرف را ببینیم. در واقع با بررسی شرایط، تضاد ممکن بین بانک مرکزی که مدافع سپرده گذاران و سازمان بورس که مدافع سهامداران است، از بین برود. ایجاد عدالت برای تامین منافع توامان سپرده گذار و سهامدار با چنین رویکردی می تواند تامین شود. بازار سرمایه هنوز نتوانسته نقش جدی تری در تامین مالی بنگاهها داشته باشد. بیمه ها هم به عنوان یک نهاد مالی می توانند با ابزارهای مالی به رشد اقتصاد کمک کنند. اگر نگاهی به رابطه بازار پول و بازار سرمایه و یا بازار بیمه و بازار سرمایه داشته باشیم، ملاحظه می کنیم که حجم زیادی اوراق بیمه ای وجود دارد که در بازار سرمایه قابلیت درج و انتشار دارد. در این بازار بزرگ، سرمایه گذاری های بیمه هدفمند می شود. بازار بیمه و بازار پول نیز می توانند ریسک ها را با هم توزیع کرده و ریسک های اعتباری را پوشش دهند.

از آنجا که برگزارکنندگان کیش اینوکس نشان داده اند نگاه محتوایی و اثر گذار را به نگاه صرفا نمایشگاهی ترجیح می دهند، این رویداد می تواند با شناسایی خلاءها و حفره های موجود در بازارهای مالی و غیر مالی، به بررسی چالش ها پرداخته و در جلساتی کارشناسی، در حل بخشی از مشکلات اثرگذار باشد.

کمک به این نهادهای بزرگ برای تصمیم گیری درست تر، کمک به شکل گیری بخش خصوصی قوی و کارا است. بخش خصوصی توانمند می تواند بخشی از بار دولت را بر دوش کشیده و با ایجاد رقابت، رانت های اقتصاد دولتی را کاهش دهد.

بودجه بدون نفت، بودجه ای بر پایه مالیات است. در صورت نیل به این شرایط، باید برای سودآورترشدن شرکتها تلاش کنیم تا بتوانند مالیات بیشتری بدهند و دولت کارهایش را انجام دهد.

اینجاست که اهمیت هم افزایی نهادهای مالی و غیرمالی مشخص می شود. همه باید با هدف تقویت بخش خصوصی کنار هم باشند و آن را تقویت کنند. اشاره به مشکلاتی که در برخی واگذاری ها به بخش خصوصی بروز کرده و این استنتاج که ما بخش خصوصی واقعی و قدرتمند نداریم، آدرس غلطی است که منجر به فربه ماندن دولت می گردد.  باید از این دور باطل خارج شویم و بخش خصوصی را قابل تر و کاراتر کنیم. شنیدن حرف های بخش خصوصی در نشست ها و اطمینان بخشی به آنها و یکسان نمودن رویه های برخوردی می تواند ما را از دور باطل کنونی خارج سازد.

کیش اینوکس باید به مثابه تریبون و پایگاهی برای ترسیم تصویر کنونی اقتصاد ایران باشد و در عین حال ارائه کننده تصمیمات و برنامه هایی باشد که زیست بوم اقتصاد کشور را بهبود بخشد.

مشکلات زیاد است و یک شبه حل نمی شوند. حرکت نادرست اقتصاد در دهه های گذاشته و تغییر ریل آن نیازمند گذر زمان و بهبود تدریجی و مستمر است.  دستیابی به اقتصادی سامان یافته و توسعه ای پایدار و رسیدن به شرایط مطلوب و مثبت با داشتن چشم انداز و نظارت و همراهی بخش خصوصی و دولتی دست یافتنی است.


دبیرخانه دائمی KishINVEX : شرکت بهاران تدبیر کیش
وبسایت: baharantadbir.com
ایمیل: info@kishinvex.com
نشانی: تهران، میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، خیابان چهاردهم شرقی، پلاک 17، طبقه دوم
تلفکس: 88179790
دفتر کیش: جزیره کیش، خیابان خیام، مجتمع سارینا 1، طبقه دوم، واحد 203